גלובל וויז'ן בע"מ
רחוב דוד המלך 1, הרצליה

מיקוד 46661

יהושע אל-גיא
050-5446608

shuky@globalvision.co.il

משה בן יוסף
054-4923925

moshe@globalvision.co.il

טל עקרוני
054-4344669

tal@globalvision.co.il