אנו מציעים ליווי אישי, הכולל מספר מפגשים.
המפגשים יחלו החל משנתיים לפני גיל הפרישה המתוכנן.

במפגשים נתכנן יחד את הדרך הנכונה לקראת הפרישה, ובעיקר את המשך הדרך שלאחר הפרישה.

בין היתר, נדון במושגים כגון אלו:
– "צופן העתיד"
– "זהירות פנאי"
– תכנון וניהול של זמן
– תכנית שש עד עשר
– תכניות העשרה והשכלה
– הטכנולוגיה בעזרת הפורש
– התועלת בחיבור מבוגר-צעיר