Global Vision משקיעה במיזמים

פורסם ע"י טל on פברואר - 19 - 2015

לקבלת פרטים על אופי המיזמים המבוקשים להשקעה לחצו כאן.

כמו כן, ניתן ליצור קשר עם טל עקרוני, מנהל איתור וסינון ההשקעות של Global Vision.