Global Vision מלווה עסקים

פורסם ע"י טל on פברואר - 19 - 2015

בנוסף להשקעות במיזמים, החברה מלווה יזמים ומנהלים בקבלת החלטות עסקיות ובמהלכים עסקיים מורכבים.